Polityka prywatności

Polityka Prywatności

All Muses sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki jest przekazanie Państwu informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów, Kontrahentów Administratora, ich Przedstawicieli i innych osób trzecich, pozostających w kontakcie z Administratorem, a będących osobami fizycznymi, w tym również prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osób kontaktowych pozyskiwanych od naszych Kontrahentów, w związku z chęcią nawiązania współpracy lub wykonaniem umów już zawartych.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest All Muses sp. z  o.o. z siedzibą w  Krakowie (31-231)  przy u. Bociana 6,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471411.

Dane kontaktowe Administratora:

All Muses sp. z  o.o. w Krakowie
Tel: 12 61 64 179
e-mail:
office@allmuses.com

II. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa w związku z prowadzoną działalnością w zakresie:

- realizacji projektów muzycznych, w tym organizacji koncertów;

- prowadzenia wydawnictwa muzycznego;

- prowadzania sklepu muzycznego, internetowego;

- realizacji projektów filmowych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrywania zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.

Za Pana/Pani dobrowolną zgodą dane mogą być także przetwarzane do celów marketingowych oraz rejestracji w sklepie internetowym.

Przetwarzając Pana/Pani dane osobowe w celach wynikających z prowadzonej działalności Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności, ww.:

1. dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy i w związku z realizacją umowy – na podstawie 6 ust 1 lit. b) RODO,

2. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO,3.

3. dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy, bądź ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO,

4. dla zarejestrowania w sklepie internetowym oraz dla celów marketingowych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

III. Okres przechowywania danych

1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania umowy, czy rozpatrzenia Pana/Pani sprawy oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele obligatoryjne min.: związane z archiwizacją, w tytułu wymogów o rachunkowości, ordynacji podatkowej i rozstrzyganiem ewentualnych, wzajemnych roszczeń. 

2. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach marketingowych, czy rejestracji w sklepie do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umów z Administratorem, zaś w sytuacji podania danych w celu marketingu, czy rejestracji w sklepie zgoda może być w każdym momencie wycofana (sposób dokonania wycofania zgody jest podany przez Administratora na stronach http://www.allmuses.com/, https://sklepallmuses.com/ oraz w regulaminie sklepu).

W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Pana/Panią w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

1. pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych, posiadającym adekwatne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,

2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom  i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach uzasadnionych;
  4. prawo do przenoszenia danych w przypadkach uzasadnionych;

w zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody może Pan/Pani dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  1. prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2. prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach uzasadnionych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pana/Pani dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie planuje przekazywać Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), ale w przypadku kontaktowania się przez Pana/Panią z Administratorem za pośrednictwem Pana/Pani poczty elektronicznej, dla której serwery znajdują się w krajach trzecich istnieje ryzyko przetwarzania danych osobowych bez zachowania wymogów o poziomie bezpieczeństwa wg RODO. Niniejszym Administrator proponuje każdorazowe zweryfikowanie procedur i polityki prywatności usługodawców Pana/Pani poczty elektronicznej. 

IX. Minimalizacja zakresu danych osobowych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki i działania, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest bezpieczny i adekwatny do celów realizowanych, a wskazanych w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Bestsellery
CD STREAMS - Janusz Bielecki
CD STREAMS - Janusz Bielecki

40,00 zł

szt.
CD Vivaldi - The Four Seasons
CD Vivaldi - The Four Seasons

39,99 zł

szt.
Na skraju zagłady
Na skraju zagłady

39,90 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl